OZ EnviArch
Občianske združenie OZ EnviArch bolo založené členmi architektonického ateliéru EnviArch (predtým JaZZarchitecture) v auguste 2014 s cieľom podporovať nové trendy v oblasti územného plánovania a výstavbu domov v pasívnom štandarde, pričom obe aktivity v konečnom dôsledku vedú k zlepšeniu kvality životného prostredia a tým aj kvality bývania ľudí. Samosprávam a občanom chceme ponúkať informácie, ktoré im pomôžu zorientovať sa v problematike územného plánovania a pasívnych domov.


Vážení návštevníci, pokiaľ máte záujem o naše publikácie Územný plán - návod na použite, alebo o Pasívny dom v kocke, nech sa páči, môžete si ich bezplatne stiahnuť.

Územný plán - návod na použitie
Publikácia je určená všetkým samosprávam, ktoré majú záujem o koncepčný rozvoj a pre tento účel chcú efektívne využiť nástroje územného plánovania.

Je koncipovaná ako návod na obstaranie, spracovanie a používanie územného plánu obce, aby nebol len formálnym dokumentom, nutnosťou vyžiadanou zákonom, ale účinným nástrojom na ochranu investícií, záujmov koncepčného rozvoja a vzájomnej koordinácii činností v území s cieľom dlhodobo udržateľného rozvoja.

Pasívny dom v kocke
Brožúra predstavuje príručku, ktorá obsahuje súhrn informácií z problematiky histórie, navrhovania pasívnych domov a požiadaviek, ktoré sa na ne kladú.

Hlavnú časť tvorí desať bodov ktoré, pokiaľ sú splnené, je veľmi pravdepodobné, že (možno práve Váš) dom bude pasívny.


Informačný workshop - Ihľany
04.05.2015 Pozvánka: OZ EnviArch v spolupráci s MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš Vás pozýva na informačný workshop, ktorý sa bude konať dňa 13.05.2015 na Obecnom úrade v obci Ihľany o 13:00 hod.
14.05.2015 Správa:
informačný workshop Ihľany informačný workshop Ihľany


Informačný workshop - Ľubica
04.05.2015 Pozvánka: OZ EnviArch v spolupráci s MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš Vás pozýva na informačný workshop, ktorý sa bude konať dňa 11.05.2015 na Obecnom úrade v obci Ľubica o 13:00 hod.
12.05.2015 Správa:
informačný workshop Ľubica informačný workshop Ľubica


Informačný workshop - Vrbov
27.04.2015 Pozvánka: OZ EnviArch v spolupráci s MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš Vás pozýva na informačný workshop, ktorý sa bude konať dňa 07.05.2015 na Obecnom úrade v obci Vrbov o 13:00 hod.
11.05.2015 Správa:
informačný workshop Vrbov informačný workshop Vrbov


Informačný workshop - Tvarožná
27.04.2015 Pozvánka: OZ EnviArch v spolupráci s MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš Vás pozýva na informačný workshop, ktorý sa bude konať dňa 06.05.2015 na Obecnom úrade v obci Tvarožná o 16:30 hod.
07.05.2015 Správa:
informačný workshop Tvarožná informačný workshop Tvarožná


Informačný workshop - Vlkovce
27.04.2015 Pozvánka: OZ EnviArch v spolupráci s MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš Vás pozýva na informačný workshop, ktorý sa bude konať dňa 05.05.2015 na Obecnom úrade v obci Vlkovce o 16:30 hod.
06.05.2015 Správa:
informačný workshop Vlkovce informačný workshop Vlkovce


Informačný workshop - Hradisko
27.04.2015 Pozvánka: OZ EnviArch v spolupráci s MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš Vás pozýva na informačný workshop, ktorý sa bude konať dňa 04.05.2015 na Obecnom úrade v obci Hradisko o 16:30 hod.
05.05.2015 Správa:
informačný workshop Hradisko informačný workshop Hradisko


Informačný workshop - Malý Slavkov
20.04.2015 Pozvánka: OZ EnviArch v spolupráci s MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš Vás pozýva na informačný workshop, ktorý sa bude konať dňa 30.04.2015 v Kultúrnom dome v obci Malý Slavkov o 15:30 hod.
04.05.2015 Správa:
informačný workshop Malý Slavkov informačný workshop Malý Slavkov


Informačný workshop - Huncovce
20.04.2015 Pozvánka: OZ EnviArch v spolupráci s MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš Vás pozýva na informačný workshop, ktorý sa bude konať dňa 29.04.2015 na Obecnom úrade v obci Huncovce o 15:30 hod.
30.04.2015 Správa:
informačný workshop Huncovce informačný workshop Huncovce


Informačný workshop - Žakovce
20.04.2015 Pozvánka: OZ EnviArch v spolupráci s MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš Vás pozýva na informačný workshop, ktorý sa bude konať dňa 28.04.2015 na Obecnom úrade v Obci Žakovce o 15:30 hod.
29.04.2015 Správa:
informačný workshop Žakovce informačný workshop Žakovce


Informácia o začatí realizácie projektu:
informácia o projekte